Cấu trúc trang web

Cấu trúc trang web là gì? Cấu trúc trang web, còn được gọi là kiến ​​trúc trang web, đề cập đến cách các trang của trang web và nội dung của trang web được cấu trúc liên quan đến nội dung khác trên trang và giữa các trang. Cấu trúc trang web tập trung vào…