Hình thức marketing phổ biến

Trên thực tế, marketing là ngành đào tạo phổ biến trong các trường đại học- cao đẳng nhằm cung cấp kiến thức về nghiên cứu nhu cầu thị hiếu của khách hàng và thị trường, phân tích hành vi người tiêu dùng và lên chiến lược nhằm tiếp thị thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ đến…